Değerlerimiz

 

Müşteri Mutluluğunu Esas Almak

Müşterilerimizin beklentisinin üzerinde ürün, hizmet ve deneyim sunmaya odaklıyız. Müşterilerimize yaratıcılığımızı ürünlerimiz kadar hizmet sunuşumuzda da ortaya koyarız. İşimizle ilgili olarak müşterilerimiz ile temas ettiğimiz her noktada daha iyi hizmet sunmak üzere çalışırız. Her davranışımızda müşterilerimize önemlerini ve önceliklerimizi hissettiririz.

 

Yaratıcı Olmak

Müşterinin sürekli değişen ihtiyaçlarının farkındayız. Sürekli gelişen yaratıcılığımız sayesinde her zaman farklı olan ve farklı kılan olarak algılanırız. Müşterinin yaratıcılığını tetikleyecek ürünler ve özgür seçim olanakları sunar, yaşamındaki her faaliyete değer katarız.

 

Cesur Olmak

Hızlı karar verebilmek, gerektiğinde esnek davranabilmek , enerjik olmak cesur olmanın sonuçlarıdır. Değişime olumlu yaklaşır ve destekleriz. Koşullar gerektiğinde zaman kaybetmeden değişmeli ve değiştirmeliyiz.

 

Tutkulu Olmak

İşimiz sevmek , hedeflere odaklanmak , coşkuyla, keyifle mutlu çalışmak tutkuyla çalışmanın göstergeleridir. Tutkulu olmak istekle çalışmak işinin liderliğini yapmak demektir. Yöneticiler , ekiplerini motive edici ilham veren ortamları yaratır. Olumlu tutum sahibi olmak ve ekibine bunu yansıtmak tutkuyla çalışmanın işaretleridir.

 

Sürekli Öğreniriz

Sürekli öğrenmek kendi uzmanlık bilgilerini sürekli güncel tutmak ve diğerlerini geliştirmek ve yetiştirmek demektir. Öğrenmek ve öğretmekten bıkmayız.

 

Sorumluluk Sahibiyiz

Kendimize işimize müşterilerimize çevremize, topluma ve geleceğe karşı sorumluyuz. Bu değer ekip arkadaşlarına, iş ortaklarına, müşterilerimize ve topluma etik şeffaf hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yaklaşımla çalışmak anlamına gelir. Davranışlarımızın kurumsal sosyal ekonomik ve çevresel sorumluluklarının farkında olarak işimizi yürütmemiz gerekir.

 

Büyük Bir Ailenin Üyesiyiz

Daima “iyi bir aile” gibi karşılıklı güven saygı katılım adalet ve işbirliği esasıyla çalışmaya özen gösteririz. Şirketimizde bir ailenin güvenirliliği, sıcaklığını , keyfini yaşamak yaşatmak isteriz. Boyner Grup Ailesi olarak grup içi işbirliği ve sinerji fırsatlarından yararlanırız.

 

İş Birliği Yapmak

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın birlikte yarattığı sinerji ve bilgi birikimin gücü ile ortak karar alma ve uygulama prensibimizin birleşmesi, hızlı ve etkin karar almak için her birimizin her an hazır olmasını sağlar ve bizi sürekli güçlü, dinamik ve yetkin kılar.

 

Güvenilir Olmak

Müşterilerimiz açısından fiyat, kalite ve satış sonrası hizmetlerimize güvenecekleri ürünler sunan, iş ortaklarımız açısından iş yapmak istenilen, çalışanlarımız açısından adil bir çalışma ortamı sağlayan, hissedarlar açısından şeffaf yönetilen, toplum açısından çevre ve yasalara saygılı kurumsal bir kültürün ürünüdür.

190
Ve Artan
Mağaza
1250
Den Fazla
Çalışan
2000000
Mutlu
Müşteri